Know-how

Struktur og anvendelse af sænksænkninger

Sænkeboringer varierer i form og anvendelse. For eksempel kan sænksænker bruges til at afgratte borede huller eller til at forsænke skruer. I denne artikel beskrives det, hvordan sænksænkere er konstrueret, og til hvilke formål de anvendes.

Countersink, cross-hole cutter, and flat countersink by RUKO© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Forsænkning er en proces til efterbearbejdning af eksisterende borede huller. Det betyder, at forsænkningen ikke skærer i det fulde materiale. Der findes forskellige forsænkninger, som opfylder forskellige funktioner. De er opdelt i:

  • forsænkning

  • krydshulsfræser

  • flad sænksænker

  • skalforsænker

Sænksænkning

Hovedet på forsænkeren har en konisk form. Den koniske form forårsager afgratning eller forsænkning i det eksisterende borehul.

Features of a countersink© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Sænkevinklen er afgørende for sænksænkningen. Der findes forskellige vinkler, som er beregnet til forskellige anvendelser. Disse er til forsænkningen:

  • 60° til afgratning
  • 75° til nittehoveder
  • 82° til forsænkede skruer US-standard
  • 90° til forsænkede skruer
  • 120° til forsænkning af metalpladenitter

Antallet af skærekanter er normalt ulige for at sikre et jævnt forløb ved forsænkning. Vores forsænkninger har tre skærekanter.

Spånerne fjernes via spånprofilen. Skæftet fås i fire forskellige udgaver: cylindrisk skaft, morsekonus, bitskæfte og 3-face-skæfte. Et bitskæfte eller 3-fladeskæfte forhindrer f.eks. at værktøjet glider i borepatronen og gør dem ideelle til brug i håndboremaskiner.

Burr at the end of the drill hole© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Hvad betyder afgratning?

Normalt dannes der små strimler af materialet i enden af borekanten, som blev presset ud af boret til et gennemgående hul. Disse strimler kaldes grater. For at fjerne disse grater anvendes en sænksænkning, som afborer hullets kant, dvs. fjerner graten. Disse sænksænkebor har en sænkevinkel på 60°. I princippet kan afgratning dog foretages med en hvilken som helst sænkevinkel.

Især ved boring af metal dannes der en grat. Denne kan være meget skarpkantet og udgøre en risiko for personskade. Derfor bør du fjerne grater efter boringen. Ikke kun af sikkerhedshensyn, men også for at forbedre borehullets udseende.

For eksempel udvider forsænkningen af hullet indgangsområdet og gør det lettere at indsætte et gevindbor. Hvordan du skærer et indvendigt gevind, forklares i vores artikel "Sådan skærer du et indvendigt gevind i 3 trin".

Forsænk en skrue

For at forsænke en skrue i niveau med emnets overflade anvendes en forsænker. Det endelige resultat er som følger.

Countersunk screw in through hole© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Krydshulskærer

Det særlige ved denne forsænkning er et borehul på tværs af forsænkningen.

Features of a cross-hole cutter© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Korshulsfræsere har et ca. 45° skråt hul i forhold til forsænkningsaksen. Dette hul gennem hovedet danner således to skærekanter. Spånerne transporteres væk via hullet, hvilket forhindrer, at de bliver klemt fast mellem boret og emnet. Tværhulsfræsere bliver også yderst sjældent fanget i materialet.

Med en tværgående kerne kan der opnås rene resultater, og de er lette at håndtere. Sænkboret er fri for grater og rystelser.

Sænkevinklen for krydshulskernen er 90°. Med krydshulskernen kan du også lave forsænkninger til den forsænkede skrue.

Krydshulskærer© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Flad forsænkning

Flade sænksænkninger har en cylindrisk form i forhold til sænksænkninger. Sænksænker anvendes til at fremstille sænkninger til skruer med cylinderhoved, sekskantskruer og møtrikker.

Features of a flat countersink© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

På spidsen er der en fast guide, som indsættes i det forborede hul. Dette sikrer en stabil styring af boremaskinen og et præcist arbejde.

Skærekanterne skærer materialet og skaber plads til skruehovedet. Cylinderhovedskruer og sekskantskruer flugter med emnets overflade.

Cylinder head screw in through hole© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Flade forsænkninger fås i to versioner, til gennemgående huller og til gevindkernestikhuller. Forskellen ligger i de to arbejdsstykker, som er forbundet med en skrue.

Ved gennemgående hul er der kun en gevind i det andet materiale. Med gevindkernen har begge materialer et gevind.

Diameteren på den faste styring for gennemgående hul er større end for trådkernehul. For et gennemgående hul til gevind M12 (fin kvalitet) er diameteren således 13,0 mm. For trådkernehullet er diameteren af den faste styring for M12-gevind 10,2 mm.

Diameteren af den faste styring for det gennemgående hul er større end for trådkernehullet © RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Shell sænker

I en skalforsænkning er der monteret en sænksænkning på et spiralbor. På denne måde kan boringen med spiralboret og den efterfølgende forsænkning udføres i kun ét arbejdsgang.

Da sænksænkboringer kun er egnede til boring i træ, træbaserede materialer eller plast, har vi dem ikke i vores produktprogram.

Ansøgning

Da vores sænksænkere er fremstillet af værktøjsstålene HSS, HSSCo 5 og wolframcarbid, kan du bruge dem til at skære i en lang række forskellige metaller. Sænksænkerne fås med belægningerne TiN, TiAlN og vores RUnaTEC.

I applikationstabellen (PDF bag billedet) finder du en oversigt over alle vores sænksænkere og deres anvendelsesområder.

RUKO table of application for countersink© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

For sænksænkninger er sænkningsvinklen ekstremt vigtig. De forskellige forsænkningsvinkler er velegnede til forskellige anvendelser.

Vinkler til forsænkning Ansøgning Produkt
60°til afgratning Sænksænkning
75°til nittehoveder Sænksænkning
82°til forsænkede skruer US-standard Sænksænkning
90°til forsænkede skruer Sænke- og krydshulsfræser
120°til forsænkning af nitter til metalplader Sænksænkning
180°til cylinderhovedskruer, sekskantskruer og møtrikker Flad forsænkning
RUKO table of cutting spped for countersink © RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Skærehastighed

Ved forsænkning er det vigtigt at anvende mindre kraft, da forsænkning kun kræver et lille slibetryk.

Ud over slibetrykket skal du også være opmærksom på skærehastigheden. Især ved hårde materialer som hårdt træ eller metal bør du vælge en meget lav hastighed. Jo langsommere, jo bedre. Forsænkningen klaprer ikke, og den bliver ikke for varm. Dermed påvirkes levetiden ikke negativt.

Hvor dybt kan jeg skære?

Afhængigt af anvendelsen kan du skære i forskellige dybder. Når du f.eks. fjerner grater, går du kun et par millimeter ned i materialet, så du kun fjerner grateren.

Hvis du vil forsænke en skrue, kan du bruge forsænkeren til at skære i emnet lige før eller op til den maksimale diameter.

Maximum diameter© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Konklusion og resumé

Sænkeboremaskiner anvendes hovedsageligt til forsænkning af borehuller, forsænkning af skruer og afgratning.

Forsænkning udvider borehullet og gør det lettere at foretage efterfølgende gevindskæring. Ved forsænkning af skruer skabes der plads til skruehovedet, så det slutter sig til emnets overflade. Ved afgratning fjernes grater på borehullet af sikkerhedsmæssige og/eller optiske årsager.

Det er vigtigt, at du vælger den korrekte forsænkningsvinkel afhængigt af anvendelsen og arbejder med lav skærehastighed.

Du kan finde vores komplette sortiment af sænksænkninger inklusive produktfinder på Produkter > Sænkning.

Hvis du har problemer med at finde den rigtige pladefræser, er du velkommen til at kontakte os.