Know-how

6 funktioner ved indvendige vandhaner i et overblik

For at skære et indvendigt gevind skal du vælge den passende gevindskære. I denne artikel vil du lære om egenskaberne ved indvendige gevindskærehaner, og hvilken indflydelse de har på valget.
RUKO Innengewindebohrer© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Vi vil se på følgende seks funktioner:

  • Trådtype
  • Hovedets form
  • Spidsskæring
  • Gevindprofil
  • Fløjte
  • Skæfte
RUKO hand tap overview© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
RUKO machine tap overview© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Der skelnes grundlæggende mellem håndhaner og maskinhaner.

Håndhaner

Håndhaner er opdelt i:

  • Enkeltskærende håndhaner
  • 2-delt håndhanesæt med konisk gevind og afsluttende gevind
  • 3-delt håndskruesæt med konisk gevind, andet og sidste gevind

Som navnet antyder, skæres gevind med hånden. Til dette formål anvendes f.eks. en gevindskruenøgle, hvori håndskruenøglen er fastspændt.

Med enkeltskårne gevindskærehaner er det muligt at skære indvendige gevind i én arbejdsproces.

En fordel ved et sæt håndskruebænke med flere dele er den lavere kraft på hver enkelt gevindskæring (mindsket risiko for brud). Skulle du nogensinde skære skævt med keglehanen, er en korrektion med den næste hane mulig.

Maskinhaner

Maskinskruer er grundlæggende enkeltskårne gevindskruer og skærer gevindet i én arbejdsproces.

Da boret er rettet lodret ud til emnet i maskinen, er det enklere at skære et lige gevind.

Arbejdsprocesser Håndhaner Maskinhaner
Enkeltskærende håndhaner (1 arbejdsgang)✔️✔️
2-delt håndhanesæt (2 betjening)✔️✖️
3-delt håndhanesæt (3 betjening)✔️✖️

Hvilken intern hane du bruger, afhænger primært af faktorer som anvendelse, tid og mængde. Det giver f.eks. mening at bruge et maskinskruebænk, hvis du vil skære mange gevind hurtigt (serieproduktion).

Højre og venstre skærende gevind

Du bør også notere, i hvilken retning en skrue eller det modsatte element er drejet. Der findes højre og venstre skærende gevind. En skrue eller modstykket skrues altid i samme retning, som gevindet skæres. Skruer skrues ofte til med uret, og derfor er de fleste gevindskruer højrehåndede.

Venstre skæregevind anvendes, hvis skruen kan løsne sig på grund af spænding. Dette sker f.eks. ved fastgørelse af slibehjul og rundsavsklinger, ved slangefastgørelse til gasflasken (her som en sikkerhedsforanstaltning) eller ved venstre pedal på en cykel. I disse tilfælde skæres et venstre gevind (mod uret) over.

RUKO thread type© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

1. Funktion: Trådtype

Tråde er standardiseret og normeret i en ISO-standard. Disse beskriver bl.a. flankvinkel, gevinddiameter, stigning, skaft, tolerancezone.

Du finder en kort oversigt over de mest almindelige standarder, som vi fører, i følgende tabel.

Trådtype HåndhanerMaskinhanerAnsøgning
M = metrisk, DIN ISO 13 ✔️✔️Standard threads, mainly used in Europe, most frequently used threads
MF = metrisk fin, DIN ISO 13 ✔️✔️Sætskruer, hovedsagelig anvendt i Europa, dyb og smallere gevindprofil end M, kan overføre betydeligt mere trækstyrke
Ww (BSW) = British Standard Whitworth gevind i henhold til BS 84✔️✖️Rørforbindelser, hovedsagelig anvendt i England, gevind er angivet i tommer
UNC = Amerikansk UNC groft gevind ANSI / ASME B 1.1 ✔️✔️Computerdele, amerikansk modstykke til den europæiske M, hovedsagelig anvendt i Nordamerika, gevindet er angivet i tommer
UNF = amerikansk UNF fint gevind ANSI / ASME B 1.1✔️✔️Amerikansk modstykke til den europæiske MF, anvendes hovedsageligt i Nordamerika, gevindet angives i tommer
PG = DIN 40 430 stålrørsgevind✖️✔️Tidligere elektrisk installation, erstattet af M

2. Funktion: Hovedform

Hovedet kan være spidst eller fladt. Hvilket af dem der bruges afhænger af, om der skal trækkes et gennemgående hul eller et blindhul.

RUKO head shape internal taps© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Et gennemgående hul går helt igennem emnet.

Det blinde hul slutter imidlertid i emnet ved en vis boredybde og er derfor ikke kontinuerligt. I dette tilfælde er det fordelagtigt, at spånerne transporteres opad ud af hullet. Dette er tilfældet med maskinskruer med en venstrevendt snoet rille, som skubber spånerne mod skæringsretningen.

RUKO holes internal taps© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

På billedet nedenfor kan du se, at det med et spidst hoved ikke er muligt at bore helt ind i et blindhul med et spidst hoved. Derfor anvendes gevindskruer med flad hovedende, som når bunden af det blinde hul.

RUKO head shape in blind hole© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Specialitet

Med bor til blindhuller er hovedenden til meget små diametre spids i stedet for flad. Dette skyldes fremstillingsprocessen. Under fremstillingen skal gevindskruen spændes fast på skaftet såvel som på hovedet. Dette sker ved hovedenden via et centreringshul. Ved mindre dimensioner er dette imidlertid ikke muligt, og gevindskruen skal optages via den spidse hovedende.

På den anden side kan gevindskruer med en flad hovedende også anvendes i gennemgående huller.

Hovedets form Gennemgående hul Blindt hul
flat ✔️✔️
spids✔️✖️

Nu spørger du sikkert dig selv, hvorfor du har brug for et maskinskruebænk, især til gennemgående huller. Gevirer til gennemgående huller kan have flere gevind i det punkt, hvor der skæres, da gevindets top kan komme ud i enden af hullet. Således bliver gevindet skåret helt igennem på trods af de manglende skærekanter i toppen.

I et blindhul vil gevindhovedet ramme enden af hullet og ikke skære gevindet helt igennem.

RUKO threads in blind hole© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

De fordele, som flere tråde har, vil blive diskuteret i det næste afsnit.

RUKO threads on point cut© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

3. Funktion: Skæret med spids

Spidssnit er placeret ved hovedet af gevindskruen og foregår over flere gevind.

Gevindene har indflydelse på belastningen af drejningsmomentet på gevindskruen og dermed også på levetiden. De har også indflydelse på gevindskæringens og centreringsadfærden. Jo flere gevind en gevindskæring har, jo færre kræfter virker under gevindskæring.

Spidsskæring for manuelle og maskinelle gevindskærehaner kan have en progressiv gevindskæring. Den bruges til at bryde spånen, så den let kan komme ud af borehullet.

Type

Typen angiver, via hvor mange tråde punktskæring finder sted, f.eks. 2-3 tråde.

RUKO internal threads taps point cut in comparison© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Der findes tre former B, C og D hos RUKO:
TypeTråde og spidskæring Ansøgning
Bca. 4 - 5 gevind med progressivt gevind Suitable for through holes, tough, medium and long chipping materials
Cca. 2-3 tråde Velegnet til gennemgående huller og blinde huller med kort gevindudløb
Dca. 4-6 tråde Sjældent anvendt, egnet til gennemgående huller
RUKO internal taps thread profile© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

4. Funktion: Trådprofil

Gevindprofilen er defineret af tænder, som skærer gevindet. Dette er tydeligt synligt i håndhanesættene.

Det 3-delt håndskruesæt består af en konisk gevindskæring, en anden gevindskæring og en afsluttende gevindskæring. Gevindprofilerne er forskellige her; den koniske og den anden gevindskære har ikke en komplet profil, kun den sidste gevindskære skærer hele gevindet.

Figuren viser de ufuldstændige gevindprofiler for konisk gevind og andet gevind samt de fuldstændige tænder på det sidste gevind.

RUKO internal thread taps workpiece removal© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Tråden skæres i tre arbejdsgange. Det betyder, at svært skærebare materialer og store gevinddiametre nemt kan skæres i hånden. I modsætning til gevindskæring med enkelt skæring er den krævede indsats og den kraft, der anvendes på gevindskæring, stærkt reduceret.

Da kraftfaktoren ikke spiller ind ved maskinskærehaner på grund af maskinanvendelsen, spares de to ekstra arbejdstrin, og der anvendes enkeltskærende gevindskærehaner.

Ud over den krævede kraftanstrengelse beskytter de tre arbejdstrin på håndskruen gevindskruen gevindskruen mod overdreven slitage (borebrud). Grafen viser den procentvise andel af emnet, der fjernes under skæring med de forskellige gevindskærere.

RUKO internal taps flank angles© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Flankevinkler

Flankvinklen måler vinklen fra gevindflanke til gevindflanke.

Både vinklen og stigningen er afgørende for anvendelsen af gevindtypen. Den mest almindelige vinkel i Europa er 60°-vinklen for metriske ISO-gevindstykker. Vi tilbyder også Whitworth gevind med 55° grader og stålrørsgevind med 80° grader.

Flankevinkler Håndhaner Maskinhaner Trådtype
55°✔️✔️Ww (BSW)
60°✔️✔️M, MF, UNC, UNF
80°✖️✔️PG

Stigningen er den aksiale afstand, der tilbagelægges ved en omdrejning, dvs. afstanden mellem gevindspidserne i mm.

5. Funktion: Fløjte

Den rillede profil bruges som et kanalsystem til opsamling og fjernelse af spåner. Der findes to typer riller: lige og spiralformede.

Den lige rille bruges til gennemgående huller, da spånerne smuldrer og falder gennem hullet. Til blinde huller er det en fordel at bruge gevindskære med spiralformede spåner, da spånerne fjernes fra hullet mod skæreretningen.

Håndskruebænke er generelt lige riflede. Maskinskruebænke kan have begge spuleprofiler.

De spiralrillede maskinskruebænke fremmer fjernelse af spåner, især ved høje hastigheder.

RUKO internal taps flutes in comparison© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

6. Funktion: Skæfte

Der findes to varianter af skaft: Der findes to varianter: Overløbsskaftet og det forstærkede skaft.

Overløbsskæftet har samme diameter hele vejen igennem og er altid mindre end gevindets kernediameter (gennemgående huller).

I modsætning hertil vokser det forstærkede skaft mod slutningen. Det forstærkede skaft anvendes til hårde og vanskeligt bearbejdelige emner. Da dette normalt er tilfældet med maskinstyrede bor, findes der maskinskruebænke i begge versioner.

Opmærksomhed:

Da det forstærkede skaft på maskinskruebænkeboremaskiner er tykkere end selve gevindet, kan de ikke bruges til dybe huller.

Forskellen mellem de to skafter er tydeligt synlig på billedet:

RUKO internal taps shanks© RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

For enden af skaftet er der en firkantet spindel på alle gevindskruer til fastspænding i gevindskruenøgler eller maskinholdere.

Farvering på maskinhanen

Vi bruger farven på skaftet af maskinhanen til at identificere det værktøjsstål, som hanen er fremstillet af. Ringen tjener derfor som en orienteringshjælp for det anvendte værktøjsstål.

Den blå ring angiver højhastighedsstålet HSS og den grønne ring angiver højhastighedsstålet HSSE-Co 5 med 5% koboltindhold.

Den røde ring markerer højhastighedsstål HSSE-Co 5 (højhastighedsstål med 5 % cobaltindhold) med TiAlN-belægning.

Ringe til håndhanesætDen koniske hane er markeret med en ring og den anden hane med to ringe på skaftet. Den sidste hane har ingen ring (i sjældne tilfælde tre ringe).

Desuden tilbyder vi vores haner med forskellige belægninger. Se vores enkelte blogindlæg om TiN, TiAlN og TiCN.

Resumé

Når du skal vælge den rigtige vandhane, skal du først besvare følgende spørgsmål:

1. Hvor meget tid har du?

Hvis du ikke har meget tid, bør du bruge en enkeltskærsbatteri.

2. Hvor mange gevind vil du skære?

Hvis du vil bore mange gevind, skal du gribe til maskinskruen.

3. Er det et venstre- eller højreskærende gevind?

Se på skruen eller den modpart, der skal skrues i. Din gevind skal også skæres i samme retning.

4. Skærer du et gennemgående hul eller et blindhul?

Her bestemmer du, hvor mange gevind du har brug for, og i hvilken retning spånen skal fjernes fra hullet. Hvilket hul gevindskruen er egnet til, står som regel på emballagen.

5. Hvilket materiale vil du skære i (anvendelse)?

Ved hårde materialer er det en fordel med et længere spidsskæring, da der påføres mindre kraft på gevindskruen. Det nødvendige værktøjsstål afhænger også af anvendelsen. Med indvendige gevindskæreapparater af hurtigstål HSSE-Co 5 kan du f.eks. skære i rustfrit stål og bronze.

I tabellen sammenligner vi egenskaberne og deres indflydelse på valget af den passende indvendige gevindskære.

FunktionHjælp til udvælgelse
Trådtype Threads are standardized according to an ISO norm. Find the desired standard. This makes your circle of possible internal taps extremely small.
Hovedets form Hovedformen kan være spids eller flad. Med den spidse hovedform bør du kun skære i et gennemgående hul. Med den flade hovedform kan du skære i både blindhuller og gennemgående huller.
Punktskæring Punktskæringen foretages via gevind. Jo flere gevind den indvendige gevindskæring har, jo bedre centreres den i emnet, og boret påføres mindre kraft.
Trådprofil Tænderne på gevindprofilen overtager den egentlige skæreproces. Hvilken stigning og hvilken flankevinkel du har brug for, er allerede bestemt af gevindtypen.
FløjteProfilen kan være lige eller spiralformet. De er ansvarlige for, hvordan spånerne flyder, og i hvilken retning de fjernes (vigtigt ved blinde huller). Spiralformede gevindskruer fremmer fjernelse af spåner, især ved høje hastigheder.
SkaftI modsætning til den forstærkede aksel har overløbsakslen den samme diameter overalt. Dette er velegnet til lange gennemgående huller eller blinde huller. Ved indvendige gevindskæremaskiner med forstærket skaft skal du være opmærksom på skæredybden, da du kan ramme arbejdsemnet med det forstærkede skaft.

På begge sider af vores håndhaner og maskinhaner finder du et produktfilter i venstre kolonne. Her kan du filtrere vandhanerne efter anvendelsesformål (stål, aluminium, plast osv.) eller tekniske data (gevindtype, skæreretning, skaft osv.) og dermed vælge den passende indvendige vandhane.

Hvis du har problemer med at finde den rigtige hane, kan du naturligvis kontakte os.

Vi forklarer, hvordan du skærer et indvendigt gevind i vores artikel Sådan skærer du et indvendigt gevind i tre trin.