Tryk

Tryk

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Robert-Bosch-Strasse 7-11
71088 Holzgerlingen
Germany

Telefon: +49 (0)7031/6800-0
Telefax: +49 (0)7031/6800-21

E-Mail: info@ruko.de
Internet: ruko.de

bbn-no. 40 071 404
Commercial register Stuttgart Nr. 241431
VAT ID No. DE145170428

Administrerende direktører

Ronald Weber, Dr. Christian Heine

Ansvar for indholdet

Rolf Herzog

Ansvar for indholdet

RUKO præsenterer oplysningerne på dette websted med det formål at give generelle oplysninger om RUKO og deres produkter. Oplysningerne er blevet omhyggeligt kontrolleret. RUKO kan ikke desto mindre ikke påtage sig ansvar for de givne oplysningers korrekthed, fuldstændighed, kvalitet eller aktualitet.

RUKO forbeholder sig ret til at ændre, supplere eller slette indholdet af dette websted til enhver tid, uden forudgående varsel og uden at angive nogen begrundelse. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser af disse ændringer.

Ansvar for links

De eksterne links på dette websted fører til indhold fra andre udbydere. Den pågældende udbyder er alene ansvarlig for dette indhold. RUKO påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller lovligheden af indholdet på sådanne websteder. Den besøgende på hjemmesiden påtager sig alene det fulde ansvar, når han/hun får adgang til linkede hjemmesider fra tredjeparter. Links fjernes straks, hvis RUKO får kendskab til lovovertrædelser, som disse udgør.

Ophavsret/udnyttelsesrettigheder

Publikationerne på dette websted - nærmere bestemt de oplysninger, tekster, billeder, fotografier, lyd- og videoklip, design, grafik, logoer, ikoner, navne, produktnavne, virksomheds- og firmanavne osv. som stilles til rådighed. - er underlagt ophavsretslovgivningen samt i visse tilfælde varemærke- og designlovgivningen. Dette websted giver ikke licens til at bruge RUKO-koncernens intellektuelle ejendomsret. Uautoriseret brug, gengivelse eller distribution af enkeltstående indhold eller hele sider er underlagt strafferetlig og civilretlig forfølgelse. Kun den tyske civilret giver mulighed for retslige foranstaltninger som f.eks. påbud og erstatning for skader, udlevering eller destruktion af kopieringsudstyr samt offentlig bekendtgørelse af dommen. Forbud er sikret af domstolene med bøder på op til 250,00 € eller fængselsstraf på op til seks måneder. I enkelte tilfælde kan en strafferetlig forfølgelse føre til fængselsstraf på op til fem år.

Bidrag fra tredjemand er markeret som sådan. Reproduktion, redigering og enhver form for brug af materiale uden for de begrænsninger, der følger af ophavsretsloven, kræver udtrykkeligt samtykke fra RUKO eller den pågældende forfatter.

Procedure til bilæggelse af tvister § 36 VSBG

Vi deltager ikke i nogen tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn og er ikke forpligtet til at gøre det.

Databeskyttelse

Læs vores erklæring om databeskyttelse for at få mere information om beskyttelse af personlige oplysninger.